KVPA

 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/ok1hcg.cz/www/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/ok1hcg.cz/www/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/ok1hcg.cz/www/includes/unicode.inc on line 311.
 • : preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/ok1hcg.cz/www/includes/unicode.inc on line 311.

K tomu, abych napsal následující řádky, jsem se chystal již asi před 5 roky. Ale nakonec jsem se nenechal ovládnout prchlivostí a pokračoval jsem dál v tom někdy až unavujícím měsíčním koloběhu hromadění, třídění, někdy kontrolování ale vždy sepisování výsledků do výsl. listin (se snahou o minimální chybovost).

Když jsem ale do záhlaví listiny začal vloni vpisovat onu magickou číslici XX (= 20.ročník), začal jsem si opět probírat a hodnotit všechna PRO a PROTI ve vztahu ke všem domácím (= OK/OM) CW závodům a aktivitám. Zvažoval jsem i přístup účastníků k poctivosti při deklarování výsledků, jejich odesíláni, zasíláni vyžádaných deníků ke kontrole atd… Pokud se mi snad bude zdát vhodné a potřebné některé postřehy a poznatky trochu rozvést, učiním tak následně zde.

Takže moje pevné rozhodnutí je UKONČIT jako vyhlašovatel a pořadatel KVPA tuto aktivitu posledním kolem tohoto (= 20.) ročníku 2009/2010 (= červen 2010).

25/5/2010 v 08:40 SElČ

Děkuji za první reakce (OK5MM, OK1DDQ, OK2FR, OM8FF, OK1RR) na moje uvedené rozhodnutí. Mimo jiné:

 • OK2CQR by měl zájem po změně propozic pokračovat v takovéto aktivitě …
 • OK1NE by chtěl také pokračovat v takovéto aktivitě …

Pánové, já nemám vůbec nic proti, dohodněte se přímo mezi sebou, nechci vám přeposílat vše co by se tohoto týkalo. Samozřejmě, že na dosavadním webu budu rád a nezištně pro případné bezproblémové pokračování nástupnické aktivity/závodu uvádět všechny potřebné nové informace, odkazy atd.!?

26/5/2010 v 06:40 SElČ

Před chvílí jsem dostal zprávu od Petra OK2CQR že se dohodl s druhým zájemcem = OK1NE a že bude pokračovat v aktivitě, která nahradí dosavadní KVPA
Až zpracuje propozice, dostanu je k dispozici a uveřejním je i zde na webu, dokud se dostatečně nevžije nové informační místo, které si OK2CQR zvolí.

28/5/2010 v 09:10 SElČ

JE TO TADY = nové stránky patřící KV provoznímu aktivu – zatím v pokusné verzi od OK2CQR Projděte si všechny změny a hlavně se jimi řiďte již od 1.7. 2010

1/6/2010 v 11:30 SElČ

2/XII/2010 v novém vzhledu a s novými funkcemi.

KVPA – a jak to vše začalo

Platí naposledy v červnu 2010!

KVPA = KrátkoVlný Provozní Aktiv

 • je závod pořádaný TFC klubem pro vzájemné setkávání, prvotně členů SČR = příznivců telegrafie na pásmu. Později obecně pro setkávání CW přátel a radost z dobrého a příjemného CW provozu, v neposlední řadě pro možnost vyskoušet si nové deníky a jejich konfigurace, zvládnout jejich ovládání, naučit se exportovat data v potřebných formátech, atd., a to vše v „domácím prostředí“, před vstupem na „mezinárodní kolbiště“…

Pokud se někdo ze skušenějších účastníků chce podělit o své poznatky a znalosti, nebo chce nabídnout jiné varianty či jiné závodní deníky k vyskoušení, pak neváhejte a napište na adresu pořadatele. Místo pro zveřejnění vaší pomoci je zde pripraveno!

Podmínky závodu

Kontrolní deník

Je vyžadován od náhodně vybraných účastníků jednotlivého kola aktivity. Vybraný účastník je nejen označen v příslušné výsledkové listině, ale vždy ještě dostane výzvu k jeho zaslání. Vyžadovaný obsah: denik musí obsahovat na jednotlivé řádce kompletní údaje o proběhlém QSO, tedy minimálne čas/přijatou značku/odeslaný RST/přijatý RST + KOD nebo OKR/označení platnosti násobiče/označení o platnosti spojení/ a další informace podle VZORu.
…(malá/velká písmena nebo mezery mezi řádkami, ani počet řádek atd. nerozhodují)…
Vyžadovaný formát: obyčejný textový soubor <neposílejte jako pdf doc xml adi edi atp. formátované soubory>!

PROJDĚTE SI PROPOZICE aktivity, zde se praví (mimo jiné), že kontrolní deník musí být zaslán stejnou cestou, jakou bylo podáno hlášení !! Tedy např. elektronicky/pa­pírově poštou.

Odesílání deníku: Soubor s deníkem prosím pojmenujte podle tohoto vzoru:
pa06hcg_log.txt což znamená, že soubor je z

 • pa = KVPA
 • 06 = za 6. měsíc
 • hcg = od OK1HCG
 • (pokud je ale odesilatelem např. OK1LO, pak se vkládá 1lo (atp.) nikoliv hcg jak dělají někteří!?)
 • log = je to deník
 • txt = obyčejný textový formát.

Následně odešlete jako připojený soubor na určenou adresu.
Proč zrovna takto?? To (=lidová tvořivost) je vidět na obrázku.

Pořadatel uvítá, pokud mimo vaše hlášení (vložená do formuláře) pošlete dobrovolně i váš deník z jednotlivého kola pro účely kontrol a statistiky vyžádaných deníků <formát a obsah nejlépe jako u kontrolniho deníku>.

S podobnými problémy jako já (tedy špatný obsah, formát atd.) se potýká také pořadatel aktivity CUC jak lze vidět na jeho stránkách

Kdo z vás má nějaké problémy se zvládáním svého počítače, ať už se jedná o webové prohlížeče, majlové klienty, psaní dokumentů atp., skuste se podívat na web OK2STM možná že tam najdete odpověď na některé vaše problémy.

Stále se mi opakuje to, že odesilatelé si pletou pojmy jako deník (soubor s daty) a DENÍK (program pro závodní provoz), neví, co je to soubor.txt nebo soubor.doc, jak přejmenovat soubor, jak skopírovat soubor, pojmenovat odesílanou zprávu, atd., neznají základní obsluhu vlastního PC/webového prohlížeče/poš­tovního klienta atd. Není v mých silách neustále a znova radit, co a jak udělat, jak v těchto základních věcech postupovat. Nejsem žádný IT specialista, proto i můj popis k těmto věcem se snažím tvořit z hlediska běžného uživatele. Jak se zdá, jsou to možná pro někoho „nepodstatné maličkosti“ (!!) ale jak známo, 100X nic umořilo i osla (a už to na sobě začínám pozorovat)… Snažím se někdy tyto problémy řešit, ale narážím postupně na další, navíc psaná komunikace má své nedostatky oproti mluvenému slovu (což tak vyskoušet třeba SKYPE nebo CQphone ??)..

Při pravidelném zasílání těchto deníku můžete získat diplom Super OK-CW Award – viz odkaz níže.

Vkládání výsledku do webového formuláře

Na první pohled se mi vždy zdálo, že je to jednoduché a snadné a neměl by s tím nikdo mít problém. Když ale každý měsíc prohlížím vložená hlášení/došlé výsledky, je mi jasné, že je tomu jinak!? Proto chci znovu a zase požádat o dodržování několik základních zásad (pro bezchybnou funkci SW formuláře):

 • Jméno = obecně bez připomínek (pouze prosba pro TFC členy: můžete doplnit o vaše členské číslo, např. TFC#35 ??)
 • značku vyplňujte VELKÝMI písmeny bez mezer
 • e-mail vkládejte ten který používáte a pokud možno bez chyby…
 • váš KOD/OKR pište bez mezer a velkými písmeny, nepište RST
 • nabízený termín závodu neměňte (změňte jen pokud posíláte za uzavřené kolo = opožděně)
 • počet násobičů uvádějte celkový, žádné dílčí výpočty atd…

Před pokynem ODESLAT si přečtěte ještě alespoň 1X co jste vložili. Pokud se i tak vloudí chyba a hlášení odešlete (s chybou), vložte CELÉ hlášení znovu. Vždy beru jako PLATNÉ to hlášení, které se uloží jako poslední. Posledním krokem je, že se údaje ještě samostatně zobrazí jako konečný formulář znovu pro vaši kontrolu. Kopie dorazí na vaší vloženou adresu a také i mně. Po mé kontrole pak dostanete ujištění, že vše proběhlo OK! Případné výhrady nebo nedostatky jsou vždy uvedeny v mojí odpovědi, proto čtěte a reagujte na tyto zprávy.
Správné a bezchybné vyplnění mi šetří čas a nervy při zpracování vložených hlášení.

Formulář má i prostor pro vaše připomínky a vzkazy, které se vztahují k proběhlému kolu aktivity. Když se vám povede odeslat hlášení s chybou, zde je pak to misto, kam při opravném hlášení uvést poznámku či upozornění pro mne. Zatím zde není možnost provést upload deníku nebo fotograie atp. Snad se to brzy změní…

Konfigurační soubor pro N6TR

Konfigurační soubor je uložen v kódování US-ASCII. Při prohlížení v jiné znakové sadě (například windows-1250) se vám může zdát, že je jeho formát špatný, ale není. Můžete ho použít přímo bez úprav.

Pokud ho chcete upravit použijte editor, kterému budete moci říct v jakém kódování soubor otevře.

Konfigurace a použití TR4W nejen pro KVPA

Soubory pro YPlog

Konfigurační soubory jsou uloženy v kódování windows-1250.

Zaslal Julek OK1NE [ok1ne_kysela­rybicka_seznam­.cz]

Další odkazy a konfigurace některých deníků